Styrelsen

Ordförande

Ronny Hagdahl

Vice ordförande

Stig Johansson

Ledamot


Eva Klitte


Ann Marie Boden

Kassör


Birgit Lilja

Suppleant

Gun Sveen

Sekreterare


Birgitta Döös

Om Ni vill komma i kontakt med styrelsen i Mataki boule kan Ni använda följande emailadress: kontakt@matakiboule.se