Styrelsen

Ordförande

Stig Johansson

Vice Ordförande

Rolf Böcker

Kassör

Ledamot

Bertil Johansson

Suppleant 


 Anne-Marie 

      Ståhl

Anders Holmqvist

Sekreterare

Birgitta

Döös

Suppleant

Bo Larsson

Om Ni vill komma i kontakt med styrelsen i Mataki boule kan Ni använda följande emailadress: kontakt@matakiboule.se